NKR - NEUER KUNSTRAUM

Nowy Kunstraum Düsseldorf (NKR) jest przestrzenią wystawową prowadzoną przez artystów / artystki. W latach od 2019 do 2023 wystawy bedą organizowane naprzemiennie przez duety Katharina Maderthaner/ Christian Schreckenberger oraz Detlef Klepsch/ Anne Schülke. Planowana jest organizacja sześciu wystaw oraz imprez towarzyszących rocznie. Kierownictwo zostanie przekazane przypuszczalnie w roku 2023 w ręce innych artystów/ artystek.

NKR będzie finansowany przez władze miasta Düsseldorf. Organizacje NKR przejmie założony w 2018 roku Arbeitsausschuss des Vereins zur Veranstaltung von Kunstausstellungen (VzVvK e.V.). Jego członkowie będą sprawować pieczę nad NKR od roku 2019.

NKR jest kontynuacją Kunstraum Düsseldorf. Kunstraum powstał w 1994 roku. Inicjatorami byli Hilmar Boehle (artysta), Till Hausmann (artysta), Johannes auf der Lake (artysta), Silke Leverkühne (artystka), Ulla Lux (kierownictwo), Ute Reeh (artystka), Raimund Stecker (Kunstverein Düsseldorf), Marie Luise Syring (Kunsthalle Düsseldorf), Sylvia Wieczorek (artystka), Stephan von Wiese (Kunstmuseum Düsseldorf). W latach 2008 - 2018 Kunstraum prowadzony był przez historyka sztuki i współpracownicę Kulturamtu Düsseldorf - Ullę Lux.