NKR - NEUER KUNSTRAUM


Det Nya Konstrummet Düsseldorf (NKR) är en konstnärsdriven utställningslokal. Från 2019 till 2023 turas duorna Katharina Maderthaner/ Christian Schreckenberger och Detlef Klepsch/ Anne Schülke om att kurera programmet. Detta år planeras sex utställningar med kompletterande evenemang. Ledningen förväntas överlämnas till andra konstnärer efter år 2023.

NRK finansieras av delstatshuvudstaden Düsseldorf. Organisatoriska ramen av NKR är ett arbetsutskott som grundades 2018 av föreningen för anordning av konstutställningar (VzVvK e.V.). Arbetsutskottets medlemmar styr NKR fr.o.m. 2019 som beskrivet.

NKR fortsätter arbetet av Kunstraum Düsseldorf. Konstrummet grundades och styrdes 1994 av Hilmar Boehle (konstnär), Till Hausmann (konstnär), Johannes auf der Lake (konstvetare), Silke Leverkühne (konstnär), Ulla Lux (verkställande direktör), Ute Reeh (konstnär), Raimund Stecker (Kunstverein Düsseldorf), Marie Luise Syring (Kunsthalle Düsseldorf), Sylvia Wieczorek (konstnär), Stephan von Wiese (Kunstmuseum Düsseldorf). Från 2008 till 2018 ledde Ulla Lux (konstvetare och medarbetare på Düsseldorfs kulturbyrå) konstrummet.