NKR - NEUER KUNSTRAUM

De Neue Kunstraum Düsseldorf (NKR) is een expositieruimte onder beheer van kunstenaars en kunstenaressen. Van 2019 tot 2023 zal het programma afwisselend gecurateerd worden door de duo’s Katharina MaderthanerChristian Schreckenberger en Detlef KlepschAnne Schülke. Er zijn 6 tentoonstellingen per jaar gepland, met daartoe behorende nevenactiviteiten. Na 2023 wordt de leiding dan vermoedelijk overgedragen op een ander artistiek team.

De NKR wordt gefinancierd door de stad Düsseldorf, hoofdstad van NRW. De organisatorische structuur achter de NKR is een in 2018 opgerichte werkgroep van de Verein zur Veranstaltung von Kunstausstellungen (VzVvK e.V.) De NKR wordt vanaf 2019 zoals beschreven beheerd door de leden van deze werkgroep.

De NKR is de voortzetting van de Kunstraum Düsseldorf. Deze werd in 1994 opgericht en geleid door Hilmar Boehle (kunstenaar), Till Hausmann (kunstenaar), Johannes auf der Lake (kunsthistoricus), Silke Leverkühne (kunstenares), Ulla Lux (directrice), Ute Reeh (kunstenares), Raimund Stecker (Kunstverein Düsseldorf), Marie Luise Syring (Kunsthalle Düsseldorf), Sylvia Wieczorek (kunstenares), Stephan von Wiese (Kunstmuseum Düsseldorf). Van 2008 tot 2018 stond de Kunstraum onder de leiding van Ulla Lux (kunsthistorica en medewerkster van het Kulturamt Düsseldorf).